Noel Dhont: Antennes & Bliksemafleiding

 OverzichtNoël D'hont bvba: Kan uw antennemast gezondheidsproblemen veroorzaken bij uzelf, de buren of uw medewerkers?U hebt zonder twijfel sedert geruime tijd gehoord dat er heel wat te doen is omtrent de mogelijke invloed van radioelektrische golven op onze gezondheid. Eindelijk is alle onzekerheid en alle onduidelijkheid weg! De normen waaraan we mogen blootgesteld worden op het gebied van radioelektrische stralen, werden voor België duidelijk vastgelegd in het Koninklijk besluit van 29 april 2001, recent aangevuld door een tweede koninklijk besluit van 21 december 2001 ter wijziging van het eerste K.B.

De wetgeving zegt dat ALLE nieuwe en BESTAANDE zendmasten het voorwerp dienen uit te maken van een goedkeuringsprocedure door de diensten van het BIPT (het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie).

Welke stappen dient men te zetten?

De wetgeving zegt dat ALLE nieuwe en BESTAANDE zendmasten het voorwerp dienen uit te maken van een goedkeuringsprocedure door de diensten van het BIPT (het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie, dat verantwoord aan de minister verantwoordelijk voor telecommunicatie, nu Mevr. Minister Moerman).
Het behelst hier vele tienduizenden installaties, en ook Uw installaties maken daar deel van uit. Wil u hier meer over weten, raadpleeg de Web-pagina's van het BIPT, of ook nog de publicaties van het Staatsblad.

De goedkeuringsprocedure bestaat uit het opmaken, op initiatief van de eigenaar, van een technisch dossier, en het berekenen van de stralingsdichtheid in de buurt van de zendmast. Verder dient nagezien of in de buurt van de antenne, waar het publiek kan komen, geen niveaus worden aangetroffen die hoger zijn dan de toegelaten norm. In bepaalde gevallen, als de normlimiet wordt benaderd, dienen er ook metingen te worden verricht.

Als telecommunicatiebedrijf hebben we sedert vele jaren allerlei soorten radioinstallaties opgezet doorheen gans het land, en gaan er prat op een uitgebreide kennis terzake te hebben en in een aantal sectoren toonaangevend te zijn. Onze specialisten hebben de nieuwe wetgeving terzake doorgesproken met het BIPT en kennen de wetgeving en de dossierbehandeling zeer grondig. Daarom willen we U graag onze diensten aanbieden om voor U het technisch dossier, waarvan spraak in bovenvermelde K.B's op te maken. We zullen alle berekeningen doen, volgens methodes die we met het BIPT hebben afgesproken, en we zullen het dossier opvolgen tot het door het BIPT is goedgekeurd. Indien vereist zullen we ook de nodige metingen verrichten volgens methodes en procedures die zijn goedgekeurd door het BIPT.

Het bekomen van een getuigschrift van het BIPT, volgens welk uw installatie voldoet aan de nieuwe wetgeving terzake, zal u vrijpleiten van elke mogelijke verdenking die wie dan ook zou kunnen hebben betreffende uw zendantenne, en we weten dat dit bij vele personen een gevoelig punt is.

De pers liet onlangs nog doorschijnen dat er geen normen en geen limieten zijn. Dit is totaal onjuist, en bewijst alleen dat zij die dit zeggen niet op de hoogte zijn van de stand van zaken! De normen bestaan wel degelijk en zijn gebaseerd op internationale normen die door heel veel geïndustrialiseerde landen worden gevolgd. In sommige landen bestaan dergelijke normen sedert rium 10 jaar en worden er actief toegepast. De manier waarop dient te werk gegaan om uw conformiteit met de norm vast te stellen is in het recente Koninklijk Besluit van 24 december 2001 vastgelegd. Alles is nu duidelijk. We kunnen voor u de nodige berekeningen doen die moeten bewijzen dat uw installatie aan de normen voldoet, en die u gerust zullen stellen dat uw installatie geen enkel gevaar betekent voor uzelf en de medeburgers. Voor een specialist dient het opstellen van het technisch dossier met alle berekeningen niet lang te duren. Dit willen we graag voor U doen.

Uiteindelijk zal u vanwege het BIPT een attest krijgen dat stelt dat uw technisch dossier is aanvaard en dat uw installatie voldoet aan de wetgeving.

Wie moet een aanvraag indienen ?

Alle zendapparatuur waar een vaste antenne is op aangesloten: brandweer - politie - civiele bescherming - gsm operatoren - zendamateurs - truncking operatoren - lokale radio's - regionale radio's - nationale omroepen - ziekenhuizen - ambulances - taxi bedrijven - havenbedrijven - video en data netwerken via straaalverbinding - wegenwachters - electriciciteits maatschapijen - en nog vele anderen.

Denkt U dat we U kunnen helpen om uw zendmast te regulariseren in het licht van de nieuwe wetgeving, neem dan met ons contact. We kunnen u dan gedetailleerd inlichten welke gegevens we nodig hebben om uw dossier op te stellen.

Aarzel niet met ons contact te nemen.

 

Noël D'hont bvba
Magerstraat 113
B-9070 Heusden (Dest.) - België
Tel: +32/(0)9/230.47.70
GSM: +32/(0)475/80.97.74